Hundetreningskurs for førerhunder og servicehunder


Et hundetreningskurs tar sikte på å lære hunden opp til bestemte nyttefunksjoner. En førerhund hjelper blinde og sterkt svaksynte med å navigere. En hund som skal ha slike oppgaver må lære seg en del ferdigheter og hunden må takle bestemte situasjoner.

 

Servicehund

Oppgaven til en servicehund er å hjelpe et menneske som har en funksjonsnedsettelse. Hunden skal bistå slik at utfordringer i hverdagen blir lettere. Eksempelvis kan hunden hjelpe til med å plukke gjenstander opp som funksjonshemmede ikke kan nå, bære ting, åpne dører eller varsle i tilfelle eieren faller.

 

En servicehund kan i tillegg fungere rent terapeutisk med tanke på å gi ekstra trygghet og sikkerhet og å ha en sosial funksjon til glede for eieren.

 

Førerhund

En godt opplært førerhund hjelper blinde og sterkt svaksynte til å bevege seg trygt uten hjelp av andre mennesker. Slik kan man kan gå dit man vil uten å være avhengig av hjelp fra andre. Hunden vil kunne markere trapper, stigninger og fortauskanter og lede eieren trygt fram. Videre kan den eksempelvis finne dører, stoler eller noe som er mistet på bakken.

 

Hvilke hunder kan trenes?

Treningen av en servicehund eller en førerhund bør begynne så tidlig som mulig. Noen hunder trenes allerede fra seks ukers alder.

 

Ikke alle hunder passer til å bli servicehunder eller førerhunder. Hunden må være fysisk frisk og egnet, videre må den være mentalt stabil, arbeidsvillig og generelt trenbar for nye utfordringer. Hunden må ikke være for energisk, for skvetten eller ha for sterke instinkter. Videre må den være tolerant i møte med fremmede mennesker, hunder og andre dyr. Det er en stor fordel om hunden liker å leke med gjenstander, slik blir det lettere å lære den å bære ting med munnen.

 

Hvordan fungerer treningen?

Treningsopplegget for en servicehund er i utgangspunktet ikke så ulikt treningen til en førerhund. Forskjellen er at en førerhund må kunne handle helt selvstendig, uten å være avhengig av kommandoer, mens en servicehund nesten kun skal lystre og utføre kommandoer.

 

Under opplæringen lærer hundene først og fremst å bli trygg på andre hunder og mennesker, samt lydighet. Det er også viktig å bygge opp utholdenheten til hundene. Den kommende eieren vil også kunne få samtrening med hunden i løpet av hundens utdanning.

 

En sertifisert servicehund eller førerhund må bestå en eksamen sammen med brukeren for å «godkjent»-stempelet og kan brukes i tjeneste.

 

Også andre hunder som familiehunder kan få opplæring til å bistå i hverdagen, selv om de aldri vil bli fullt utdannede og arbeidende servicehunder. Tar man hunden sin på slike kurs, er det mange av de samme prinsippene som gjelder som ved utdanning av profesjonelle servicehunder. Husk at det er lettere å lære opp en ung hund enn en eldre hund, og at det kreves tålmodighet og stabilitet over tid for å få de resultatene man ønsker.