Trening av politi- og narkotikahunder

Det er mange grunner til at hunder regnes som nyttedyr uten like, og særlig i politiet er menneskets beste venn helt uvurderlig. Først og fremst er det hundens nærmest overnaturlige luktesans som gjør dem så verdsatte innen sikkerhetsstyrker. Alle hunderaser er utstyrt med denne formidable luktesansen, men det er også andre grunner til at hunder brukes av politiet. Derfor er noen hunderaser langt mer foretrukne enn andre.

 

Gjengangerraser for politistyrker er schæfere, labradorer og belgiske fårehunder. Foruten luktesansen benyttes disse rasene grunnet angrepsstyrken og smidigheten deres. I tillegg verdsettes disse rasene for deres intelligens, lettrenthet og allsidighet. Når det gjelder trening av disse hundene for arbeid med politistyrker, starter prosessen rundt ettårsalderen.

 

Søk etter gjenstander

Politihunder trenes først og fremst ved at man får dem til å lete etter bortgjemte gjenstander, mot belønning. Her er det viktig å ha de rette fasilitetene på plass slik at ulike situasjoner kan simuleres. Hundene trenes til å lukte seg fram til for eksempel narkotiske stoffer, og responderer enten passivt eller aktivt. I praksis betyr dette enten å peke ut hvor stoffene befinner seg, eller ved bjeffing eller biting.

 

Spesialisering

Hva slags trening den enkelte politihunden får avhenger av hva den skal brukes til, og treningen tilpasses deretter. Noen hunder trenes opp til å oppdage penger, noe som er relativt nytt. På pengesedler brukes nemlig en spesiell form for blekk som hunder vil kunne lukte seg fram til. Ellers inkluderer politihundenes viktigste oppgaver redning av mennesker, søk etter savnede eller mistenkte personer, samt leting etter sprengstoff.

 

Ulike politihunder

Når vi snakker om politihunder er det vanlig å bruke følgende begreper:

 

  • Patruljehund
  • Narkotikahund
  • Bombehund
  • Kriminalsøkshund
  • Brannhund

Disse betegner naturligvis ulike typer politihunder, som alle utfører ulike oppdrag. Patruljehunder læres opp til å søke etter blant annet mennesker og bevismaterialer. Ofte kommer disse til nytte for vanlige privatpersoner. I Norge har vi ikke tradisjonelle likhunder, i stedet har vi det vi kaller kriminalsøkshunder. Disse jobber med å finne nedgravde lik, samt blod- og sædflekker. Brannhunder er spesialtrent til å søke etter brennbare stoffer, mens bombehunder leter etter eksplosiver. Narkotikahundene søker etter alle mulige narkotiske stoffer, og utgjør en svært viktig ressurs i kampen mot narkotikaproblemene vi har i Norge (og verden for øvrig) i dag.

 

Det skal grundige funksjonsanalyser til før en hund får godkjenning. Hundens personlighet og funksjonalitet testes, og dens lynne kartlegges. Etter denne mentale testen er bestått, begynnes det omfattende arbeidet mot godkjenning. Under treningen legges det vekt på faktorer som lydighet, spor, feltsøk, angrep samt rundering og nattrundering. En hund som har fått godkjennelse må godkjennes på nytt igjen annethvert år. Kravene er strenge, og det er ikke uten grunn.

 

Når politihunder pensjoneres

Det sier seg selv at hunder som skal bistå politiet i deres arbeid må være i toppform. Siden arbeidet politi- og andre sikkerhetsstyrker gjør er såpass viktig, er det likefult viktig at hundene som brukes til enhver tid er skikket til jobben som skal gjøres. Hvor lenge en typisk politihund er tjenestedyktig varierer, men vanlige grunner til at en hund må avslutte tjenesten sin inkluderer sykdom, svekket fysisk form eller for høy alder.

 

Hva som regnes som høy alder er noe som også varierer, men en tommelfingerregel blant veterinærer sier at en hund begynner å bli gammel i sjuårsalderen. Samtidig regnes politihunder – tro det eller ei – som offentlige tjenestemenn, og går offisielt av med pensjon når de er 10 år gamle. Det er dog mulig å søke om dispensasjon for at en hund kan fortsette det viktige politiarbeidet i 6 måneder til.